ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ณ ห้อง 304 ชั้น 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 7


image เอกสารแนบ