ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา