ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25022564)

            ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ