ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔

          ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ