ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานและเอกสารต่างๆ ศาลอุทธรณ์ภาค 7

            ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน และเอกสารต่างๆ ศาลอุทธรณ์ภาค 7  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ