ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานและเอกสารต่าง ๆ ของศาลอุทธรณ์ภาค ๗  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ