ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้านิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

           ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ