ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตรวจแบบและติดตามความคืบหน้าการสร้างพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นายกิตติพัชธ์ วราอุบล เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิปัญญาวงศ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 7 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ธาดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7 และหัวหน้าส่วนในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตรวจแบบและติดตามความคืบหน้าการสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ โรงหล่อปฏิมากรรม พุทธปฏิมาพรเลิศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ