ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ..2564

            เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับประทานอาหารผู้พิพากษา ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ