ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการในศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ 330 ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 7


image เอกสารแนบ