ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 นาฬิกา นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พลตำรวจตรี สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ