ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 มอบหมายให้ นางประไพ เอื้อไพจิตร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมพิถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ