ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประชุมคณะทํางานจัดกิจกรรม วันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจําปี 2564

            เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นายกิตติพัชธ์ วราอุบล เลขานุการศาลอุทรรณ์ภาค 7 ในฐานะประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิปัญญาวงศ์ รองเลขาบุการศาลอุทธรณ์ภาค 7 หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมประชุมพิจารณาจัดกิจกรรมวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ 330 ชั้น 3 อาคารอุทธรณ์ภาค 7


image เอกสารแนบ