ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ

          การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่ถือเป็นการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับศาลยุติธรรม  สามารถศึกษารายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ