ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายสุพจน์  กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวคําอาเศียรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ