ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่าน Application LINE มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

          ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่าน Application LINE มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ