ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ธาดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ข้าราชการในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมประชุมพิจารณาแผนการจัดการอบรมภายในหน่วยงานครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 2 ศาลอุทธรณ์ภาค 7


image เอกสารแนบ