ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุพจน์  กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 6/2562 โดยมี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมในภาค 7 ผู้อำนวยการศาลยุติธรรมในภาค 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ