ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมฟังการยกระดับมาตรการ รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการศาล

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ธาดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมฟังการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย  ภายในบริเวณอาคารที่ทำการศาลกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบ Streaming ณ ห้อง 332 ชั้น 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 7


image เอกสารแนบ